Usługi

Usługi firmy JJTerm możemy podzielić na kilka dziedzin z użyciem technologii Bauter

Modernizacja w budynkach już istniejących elewacji budynków

Modernizacja izolacji cieplnej w budynkach istniejących – dachy, balkony, fundamenty

Modernizacja izolacji dachowych

Modernizacja izolacji cieplnej od wewnątrz !

Wykonywanie Nowych elewacji w technologii Bauter

Projektowanie Zero Energetycznie budynków z wykorzystaniem najnowszych technologii